Missale Parvum

2009 utkom det första latinsk-svenska missalet på över 40 år. "Missale Parvum" utgavs i samarbete mellan Catholica förlag och Kardinal Dante-Sällskapet. Det inleds med ett förord av biskop Anders Arborelius.

Efter "Summorum Pontificum" framstod utgivningen av ett latinskt- svenskt missale för den traditionella romerska riten ("usus antiquior") av flera skäl som angelägen. Latinsk-svenska missalen hade sedan 1960-talet endast funnits antikvariskt. Catholica förlag åtog sig uppdraget. För texten och nyöversättningen stod Kardinal Dante-Sällskapet.

Utgivningsår: 2009

ISBN: 9789185608164

Pris: 199 kr

Format: Litet format, pärm i cabra & guldsnitt

Antal sidor: 160

Förlag: Catholica > hemsida

Missalet, som bär biskopens imprimatur, beställes hos Catholica. Det kommer även att finnas till försäljning i samband med mässorna i äldre rit i Lund och Stockholm. Flera katolska bokhandlar i landet för den också.

Missale Parvum är tänkt att hjälpa den som vill lära känna, som vill delta i och fördjupa sig i den romerska liturgin firad enligt 1962 års ordning.

Missalet innehåller fr a mässans ordinarium, söndagens ordning för vigvattenbestänkning, requiemmässans särskilda form, ordningen för kommunion utanför mässan, klassiska böner och den traditionella ordningen för bikt . Allt detta med latinsk och svensk nyöversatt text.

Dessutom innehåller boken bl a en inledning till den gregorianska liturgin, en liturgisk kalender med svenskt proprium, en introduktion till traditionella fasteregler samt en översättning av påven Benedictus XVI:s skrivelse "motu proprio" Summorum Pontificum.

Missale Parvum utgör en vacker liten volym om 160 sidor, tryckt på tunt papper, med pärmar i svart, guldfolierad cabra och guldsnitt. Det lär glädja såväl den som är ny i den äldre liturgin som den mera vane mässbesökaren. Missale parvum är även en utmärkt gåva att ge bort.

"Utan den heliga mässan kan vi inte överleva som katolska kristna. Eukaristin är den viktigaste födan för vårt liv och vår tro. Mysterium fidei, trons mysterium, firas inför våra ögon och öron. Den korsfäste och förhärligade Herren blir närvarande i hela sin frälsande verklighet.

"Som katoliker kan vi alltid vara förvissade om att Jesus Kristus blir närvarande när mässoffret bärs fram.

"Vi måste återupptäcka den atmosfär av tillbedjan inför Kristi fulla närvaro, som borde prägla alla våra katolska kyrkor.

"Det är min önskan att alla som deltar i eukaristins firande enligt 1962 års ordning skall få hjälp genom detta missale att tränga in i mässans innersta verklighet och helgas genom möte med den förhärligade Kristus."

[Anders Arborelius. Ur biskopens förord]

TILL FÖRSTASIDAN

Beställning

Beställ här.


Catholica

Catholica är ett litet och oberoende katolskt bokförlag. Det har bl a utgivit "Katolska kyrkans katekes" och "Katolska kyrkans lilla katekes".


Tips

För att gå vidare: "The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.