Kristkonungens Översteprästens institut
Kristkonungens Översteprästens institut är sedan 1 november 2011 verksamt i Stockholms katolska stift. Denna sida informerar om mässtiderna för dess mässor i Stockholm och Lund.

*    *    *

STOCKHOLM SÖNDAGAR Mässa varje söndag i S:t Marouns kyrka (Sätra) kl. 9.30. VARDAGAR Mässa varje dag: Tisdag och torsdag kl. 7.30. Måndag, onsdag och fredag kl. 18.30. Lördag kl. 9. Mässtiderna kan ibland variera. Se då stiftets hemsida.

*

LUND SÖNDAGAR Sjungen gregoriansk mässa varje söndag i S:t Thomas kyrka. Ömsom kl. 18 (jämna veckor), ömsom kl. 16 (udda veckor).

Under juli månad, sommaruppehåll.

*    *    *

Kristkonungens Översteprästens institut är ett sällskap för apostoliskt liv som lyder direkt under Rom. Institutet leds av generalpriorn, msgr Gilles Wach, och generalvikarien, msgr R. Michael Schmitz. Superior för institutets svenska apostolat är kanik Amaury Montjean.

Institutets medlemmar för ett kanonialt liv och är alltså sekulärkaniker. Till institutet är en gren av systrar knuten, vid vilken en ung svenska, syster Sandra-Marie av Guds kärleks skönhet, inträtt.

Institutet räknade år 2015 drygt 80 präster och 90 prästkandidater. Under 2016 beräknas sju nya präster vigas. Institutets prästseminarium ligger i Gricigliano utanför Florens.
Kardinal Dante-Sällskapet har upphört.

Webmaster