Kristkonungens Översteprästens institut

*    *    *

Kristkonungens Översteprästens institut är sedan snart två år etablerat i Stockholms katolska stift. Denna sida informerar om mässtiderna för detta apostolat.

- Söndagar firas mässa i Stockholm kl. 10 (Birgitta- kapellet), i Lund ömsom kl. 18, ömsom kl. 16 (S:t Thomas kyrka).

- Härutöver firas i Stockholm mässa som regel varje dag. Och i Lund varje måndag kl. 9.

- Nästa mässa i Linköping: 1 februari kl. 16. (OBS! Inställd.)

*    *    *

Kristkonungens Översteprästens institut är ett sällskap för apostoliskt liv som lyder direkt under Rom. Institutet leds av generalpriorn, msgr Gilles Wach, och generalvikarien, msgr R. Michael Schmitz, vilken även är superior för institutets svenska apostolat.

Institutets medlemmar för ett kanonialt liv och är alltså sekulärkaniker. Till institutet är en gren av systrar knuten. Institutet räknade år 2013 drygt 70 präster och 90 prästkandidater. Dess prästseminarium ligger i Gricigliano utanför Florens.
Kardinal Dante-Sällskapet har upphört.