Kristkonungens Översteprästens institut
i Sverige

*    *    *

Kristkonungens Översteprästens institut är sedan 1 november 2011 verksamt i Stockholms katolska stift. Denna sida informerar om mässtiderna för dess mässor i Stockholm, Lund och Linköping.

STOCKHOLM SÖNDAGAR Mässa varje söndag i Marie bebådelse kyrka (Östermalm).  Första och tredje söndagen i månaden mässa kl. 16. Andra och fjärde söndagen kl. 9.30. VARDAGAR Måndag, onsdag och fredag mässa kl. 18.30 (efter fredagsmässan, rosenkrans). Tisdag och torsdag mässa kl. 7.30. Lördag mässa kl. 9.

LUND Sjungen gregoriansk mässa varje söndag i S:t Thomas kyrka. Ömsom kl. 18 (jämna veckor), ömsom kl. 16 (udda veckor). Härutöver stilla mässa varannan måndag kl. 9. Sommaruppehåll i juli.

LINKÖPING F n uppehåll.

*    *    *

Kristkonungens Översteprästens institut är ett sällskap för apostoliskt liv som lyder direkt under Rom. Institutet leds av generalpriorn, msgr Gilles Wach, och generalvikarien, msgr R. Michael Schmitz, vilken även är superior för institutets svenska apostolat.

Institutets medlemmar för ett kanonialt liv och är alltså sekulärkaniker. Till institutet är en gren av systrar knuten, vid vilken en ung svenska, syster Sandra-Marie av Guds kärleks skönhet, inträtt. Institutet räknade år 2013 drygt 70 präster och 90 prästkandidater. Under 2014 beräknas åtta nya präster vigas. Institutets prästseminarium ligger i Gricigliano utanför Florens.
Kardinal Dante-Sällskapet har upphört.